DanaDynamics

DanaDynamics ApS producerer den første danske maritime drone til søopmåling, ASV-S.

Søopmålingsdronen bygges på DanaDynamics autonome maritime drone-platform. Survey-dronen skal lette arbejdet med søopmåling og være medvirkende til at flere havne opmåles nøjagtig.

Den maritime drone sejler med et højt niveau af autonomi og leverer nøjagtige opmålinger af bundforhold. Dronen foretager side-scan af bolværk og spunsvægge.

DanaDynamics er en ny maritim robot-virksomhed, optaget i Maritim Startup Hub som Fyns Maritime Klynge og Udvikling Fyn står bag.

ASV-S produceres i et samarbejde med NovoTech, Kvartborg.net og A/S Kurt Hansen. DanaDynamics samarbejder med Furuno Danmark, FORCE og Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet ved SDU.

Udviklingsprojektet er støttet af Den Danske Maritime Fond, Syddansk Innovation, LAG SØM og Innovationsfonden.

Teamet

Udvikling støttet af

Andre samarbejdspartnere