Autonomi

Autonom maritim navigation

DanaDynamics udvikler autonomi til integrering i eksisterende nautiske systemer på skibe og til maritime droner – ASV’er.

Det overordnede formål med at udvikle autonomien er, at øge sikkerheden til søs så kollisioner og grundstødninger undgås. Autonomien skal samtidig lette betjening og håndtering af skibene.

DanaDynamics autonome system, SKIPPER, bygger på data fra AIS, radar, LIDAR og ultralydssensorer. Systemet er i første omgang udviklet til brug i DanaDynamics to dronetyper. Deep Learning og AI anvendes til objektgenkendelse og sensor fusion samt korrekt fortolkning af situationer for sikker navigation. Kameraer benyttes også til afstandsmåling.

Autonomisystemet skalerer mod fuld autonomi og kan integreres til forskellige niveauer afhængig af fartøjstype, opgave og lovgivning.

Videreudvikling af SKIPPER sker i et samarbejde med bl.a. SIMAC og DFDS.

Test af autonom maritim navigation foretages løbende i to dronetyper.