DanaDynamics droner

Dronerne

DanaDynamics to typer af droner er udviklet til henholdsvis søopmåling og miljøovervågning.

ASV-S er den største drone og bygget til søopmåling. Den er designet til at operere i havneområder og er kraftig nok til at operere i strømfyldt farvand. 

ASV-E, som er en mindre drone, udvikles til miljøovervågning. Dronen forventes lanceret i slutningen af 2020.

Begge droner er funderet på DanaDynamics autonome platform og begge droner er fleksibel opbygget så det er muligt at skifte payload og dermed anvendelsesmuligheder.

ASV-S Drone udviklet til Søopmåling

Søopmålingsdronen er bygget på DanaDynamics autonome maritime drone-platform.

Den maritime drone sejler med et højt niveau af autonomi og leverer nøjagtige opmålinger af bundforhold. Dronen foretager sidescan af bolværk og spunsvægge.

ASV-E Drone til Miljø-overvågning

DanaDynamics næste drone målrettes opgaver indenfor miljøovervågning.
Dronen udvikles til at sejle i både fersk- og saltvand, og kan benyttes på søer og kystnært i de indre farvande.

Miljøovervågnings-dronen skal hjælpe med at effektivisere dataindsamlingen og øge mængden af indsamlet data, der bruges i arbejdet med at forbedre vandmiljøet.

Dronen forventes lanceret i slutningen af 2020.