ASV-E          Environmental Survey

Drone udviklet til miljøovervågning

Autonome droner kan benyttes til miljøovervågning

DanaDynamics næste drone målrettes opgaver med miljøovervågning. Dronen udvikles til at sejle i både fersk- og saltvand, og kan benyttes på søer og kystnært i de indre farvande. Overvågningsdronen bliver den mindste af DanaDynamics sejlende droner, men stor nok til, at den kan operere autonomt i indsatsområderne. Dronen forventes lanceret i slutningen af 2020.

Miljøovervågningsdronen skal hjælpe med at effektivisere dataindsamlingen og øge mængden af indsamlet data, der bruges i arbejdet med at forbedre vandmiljøet. Dronen gør det muligt at indsamle forskellige data og flere prøver samtidigt. Den bygges til at indsamle et større antal vandprøver, tage sigtdybder, filme sø- og havbund, og måle temperatur og iltindhold i vandet. Samtidig kan den levere nøjagtige bundprofiler i de områder hvor den anvendes. Dronen skal automatisere arbejdsgange med at indsamle bundprøver og udvikles til at måle temperatur på søbunden.

Billede af ASV-S som benyttes til opmåling i havne. 

Miljøovervågningsdronen bliver funderet på DanaDynamics autonome platform. LIDAR, GPS og kameraer er de primære sensorer i autonomi-kernen. Dronen udstyres med multibeam sonar.

Når der anvendes moderne multibeam-udstyr til opmåling af dybder i søer, havne og have er det muligt, som en sidegevinst, at anvende udstyret til miljøundersøgelser. Systemerne har mulighed for samtidig at gemme backscatter-data og/eller data fra vandsøjlen (Water column data).

Backscatter data kan, ved brug af forskellige algoritmer, skelne mellem forskellige typer af hav- og søbund f.eks. sand, grus, sten samt forskellige typer af vegetation. Hvis der opsamles data fra vandsøjlen, er det muligt at finde koncentrationer af dyreliv f.eks. mindre fisk. Det er også muligt at undersøge vandsøjledata, for at konstatere, monitorere og kvantificere eventuelle udsivende gasser fra sø- eller havbund.

Miljødronen, der bliver bygget i en komposit af naturlige fibre og bio-resin, er elektrisk fremdrevet og har en driftsperiode på 5-6 timer.

Dronen kan ved egen kraft sejle i områder med tæt undervandsvegetation. Den er nem at betjene for en enkelt operatør, og kan også søsættes fra vanskeligt tilgængelige områder.