ASV-E          Environmental Survey

Drone udviklet til miljøovervågning

DanaDynamics udvikler autonom drone til miljøovervågning

DanaDynamics næste drone målrettes opgaver med miljøovervågning. Dronen udvikles til at sejle i både fersk- og saltvand, og kan benyttes på søer og kystnært i de indre farvande. Overvågningsdronen bliver den mindste af DanaDynamics sejlende droner, men stor nok til, at den kan operere autonomt i indsatsområderne. Dronen forventes lanceret i slutningen af 2020. Udvikling af dronen sker i samarbejde med Syddansk Universitet og med støtter fra Miljøstyrelsen og Chr. Nielsens Fond.

Miljøovervågningsdronen skal hjælpe med at effektivisere dataindsamlingen og øge mængden af indsamlet data, der bruges i arbejdet med at forbedre vandmiljøet. Med dronen bliver det muligt at indsamle forskellige data og flere prøver samtidigt. Dronen automatiserer opgaver med sedimentprøvetagning, indsamling af vandprøver og måling af PH-værdi, sigtdybde, temperatur og iltindhold. 

Ved hjælp af multibeam sonar kan de levere nøjagtige 3D bundprofiler.

Billede af ASV-S som benyttes til opmåling i havne. 

Når der anvendes moderne multibeam-udstyr til opmåling får man backscatter-data og/eller data fra vandsøjlen. Data kan ved brug af forskellige algoritmer, skelne mellem forskellige typer af hav- og søbund og forskellige typer af vegetation. Data fra vandsøjlen kan bruges til at finde koncentrationer af dyreliv og vandsøjle-data kan bruges til at konstatere, monitorere og kvantificere eventuelle udsivende gasser fra sø- eller havbund.

Miljødronen, der bliver bygget i en komposit af naturlige fibre og bio-resin, er elektrisk fremdrevet og har en driftsperiode på 5-6 timer.

Dronen betjenes af en enkelt operatør og kan søsættes fra svært tilgængelige steder ved egen hjælp.