Autonomi

Autonom maritim navigation

DanaDynamics udvikler autonomi til integrering i eksisterende nautiske systemer på skibe og til maritime droner – ASV’er.

Det overordnede formål med at udvikle autonomien er, at øge sikkerheden til søs så kollisioner og grundstødninger undgås. Autonomien skal samtidig lette betjening og håndtering af skibene.

DanaDynamics autonome system, SKIPPER, videreudvikles til brug i erhvervsskibe. Deep Learning og AI anvendes til objektgenkendelse og sensor fusion samt korrekt fortolkning af situationer for sikker navigation. Autonomisystemet skalerer mod fuld autonomi og kan integreres til forskellige niveauer afhængig af fartøjstype, opgave og lovgivning.

Videreudvikling af autonomisystemet sker i et samarbejde med bl.a. SIMAC, DanPilot og DFDS. I sommeren 2022 installeres systemet på M/F Højestene.

Test af autonom maritim navigation foretages løbende i drone og i SIMAC’s sejlende laboratorium, THURØ.