Dronerne

ASV-S og ASV-E

 

DanaDynamics arbejder med to typer ASV-platforme der forener fleksibilitet, grøn teknologi og design.

 

ASV-S

ASV-S er udviklet til sejlads i havne og kystnært. Dronen sejler autonomt og kan udstyres med forskelligt payload afhængig af den opgave som skal løses.

Dronens SWATH-lignende design sikre en rolig gang i søen hvilket er en fordel ved opmåling og pejling af dybder. ASV-S er udstyret med multibeam-sonar som leverer nøjagtige opmålinger af bundforhold.

Dronen er elektrisk fremdrevet og har en driftsperiode på 8 timer. El-motoren er på 4 kW og Azimut-drevet sikre stor manøvredygtighed i strømfyldt farvand. Dronen er bygget i kulfiberkomposit for at spare vægt og for at øge styrken.

ASV-S betjenes af en operatør i land og søsættes nemt fra slæbested eller med kran.

Specifikationer: Længde 6,07m., Bredde 1,24m (2,64m udfoldet), Dybgang 32cm, Deplacement 965 kg.

Udvikling er støttet af Den Danske Maritime Fond, Innovationsfonden, Syddansk Innovation og den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne.

ASV-E

ASV-E er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet,      K.C. Denmark og Miljøstyrelsen og kan automatisere en række opgaver med miljøovervågning til gavn for vandmiljøet.

Miljødronen kan indsamle flere forskellige data og prøver samtidig. Den automatiserer teknikker med eksempelvis vand- og sedimentprøvetagning, og den leverer korrekte dataformater til videre bearbejdning og forskning. Ligesom ASV-S kan miljødronen levere en nøjagtig bundprofil vha. multibeam-sonar.

ASV-E er udviklet til sejlads i søer og til kystnært brug. Den sejler autonomt og betjenes af en operatør i land. Om bord er der adgang til søen gennem en brønde så den nemt kan udrustes med ønsket payload. Dronen kan transporteres i en større standard kassevogn og søsættes fra strand eller søbred.

Udvikling af ASV-E er sket med støtte fra Miljøstyrelsen, Chr. Nielsens Fond og den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landistrikterne.